Witamy na stronie Zakładu Usługowego "ODUM" s.c.
w Chodzieży

Czym się zajmujemy?

 • Pełnym doradztwem i nadzorem w zakresie ochrony środowiska.

 • Prowadzeniem kompletnej sprawozdawczości w ochronie środowiska, w tym bazy KOBIZE i PRTR oraz naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Reprezentowaniem przedsiębiorców przed organami administracji.

 • Przygotowywaniem wniosków o pozwolenia zintegrowane i sektorowe.

 • Przygotowywaniem operatów i opracowaniem innych dokumentacji w ochronie środowiska.

 • Badaniami i pomiarami w ochronie środowiska (woda, ścieki, powietrze, hałas, odpady).

Aktualności

 • Opłaty

  Z uwagi na zapisy ustawy o redukcji niektórych obciążeń a...

 • sprawozdanie o odpadach

  w terminie do dnia 15.03.2013r. nalezy wysłac do Marszałka Wojew&...

 • Nowa ustawa o odpadach a osady

  Zgodnie z art. 96, ust. 8 nowej ustawy, wytwórca komunalnych...