O nasNasza działalność w zakresie ochrony środowiska prowadzona jest od 1998 roku i jesteśmy
w pełni przygotowani zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie do realizacji usług obejmujących bardzo szeroko rozumianą ochronę środowiska, w tym dla etapu:
*planistycznego,
*inwestycyjnego,
*realizacyjnego,
*powykonawczego-eksploatacyjnego.

Specjalizujemy sie w doradztwie dotyczącym ochrony środowiska.
Dysponujemy kadrą doświadczonych pracowników m.in. specjalistów w zakresie gospodarki odpadami, w tym ze świadectwem potwierdzającym uprawnienia biegłego oraz kierownika składowiska.