KORONAWIRUS

  Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 oraz na działania mające na celu zapobieganie epidemii w Polsce Zakład Usługowy "ODUM" s.c. w Chodzieży procuje głównie w trybie "home office". Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: Adam Dymek: 601864331 Więcej

  transport odpadów - wymagania

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24.01.2018r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016r., poz. 1742)

  Nowy akt prawny wprowadza istotne zmiany w zakresie...
  Więcej

  nowe Prawo wodne

  Uprzejmie informujemy, iż dnia 01.01.2018 roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566).

  Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian, dostosowując polskie przepisy do wymogów unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej, która koordynuje działania pańs...
  Więcej

  Opłaty

  Z uwagi na zapisy ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012r., poz. 1342) nie ma już obowiązku wypełniania i składania do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wykazów zawierających informacje i dane, wykorzystane do ust...
  Więcej

  sprawozdanie o odpadach

  w terminie do dnia 15.03.2013r. nalezy wysłac do Marszałka Województwa roczne sprawozdanie o odpadach


  Nowa ustawa o odpadach a osady

  Zgodnie z art. 96, ust. 8 nowej ustawy, wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych:

         - w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produ...
  Więcej

  Nowa ustawa o odpadach

  W dniu 08.01.2013r. ogłoszono nową ustawę o odpadach w Dzienniku Ustawa pod pozycją 21. Zacznie obowiązywac po 14 dniach


  Nowa ustawa o odpadach

  Po ogłoszeniu nowej ustawy o odpadach w Dzienniku Urzedowym bedzie ona obowiazywać po upływie 14 dni