sprawozdanie o odpadach

    w terminie do dnia 15.03.2013r. nalezy wysłac do Marszałka Województwa roczne sprawozdanie o odpadach